Consorci Besòs Tordera

Procés de selecció Personal

Fitxa Informativa

Documentació normalitzada a presentar

SOL·LICITUD SELECCIÓ RRHH

Altra documentació a presentar

Altres (selecció personal)
Currículum vitae
Vida laboral
Fotocòpia del document nacional d`identitat
Titulacions
Certificat C1

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça Av. San Julián, 241
Horaris d'Atenció
Correu Electrònic consorci@besos-tordera.cat
Telèfons 93 840 52 70