Consorci Besòs Tordera

Sol·licitud de canvi de titularitat d'un permís d'abocament vigent
Tramitació Electrònica

Fitxa Informativa

Descripció: Tràmit per sol·licitar un canvi de nom i/o NIF d'un permís d'abocament vigent atorgat pel Consorci Besòs Tordera per part de l'interessat o del representant (s'haurà d'acreditar la representació).

Requisits: En aquest tràmit s'haurà d'indicar el número de resolució (format, G-YYYY/XXX o P-YYYY/XXXX ) i el número d'expedient (format, YYYY/XXX) del permís d'abocament objecte de canvi de titularitat així com les dades del titular a modificar. També s'haurà d'indicar el nom i correu electrònic de la persona a qui es vol comunicar les notificacions electròniques realitzades pel Consorci Besòs Tordera.

Documentació obligatòria: S'haurà d'adjuntar la targeta d'identificació fiscal, la documentació notarial del canvi de titularitat i una sol·licitud de canvi de titularitat on s'indiquen les dades que es volen modificar i, si és necessari, dades actualitzades de contacte.

Taxes: No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Documentació normalitzada a presentar

DOCUMENTACIO NOTARIAL DEL CANVI DE TITULARITAT
TARGETA IDENTIFICACIO FISCAL
SOL·LICITUD CANVI TITULARITAT
SEU_CANVI_TITULARITAT_PERMIS

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça Av. San Julián, 241
Horaris d'Atenció
Correu Electrònic consorci@besos-tordera.cat
Telèfons 93 840 52 70