Consorci Besòs Tordera

Identificació i Signatura Electrònica

Aquest Portal de Serveis Telemàtics està desenvolupat basant-nos en la tecnologia Java, així com complint els requisits d'accessibilitat establerts per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per als llocs web d' Administracions Públiques.

Identificació a la Seu

En aquesta Seu Electrònica, s'admeten els següents sistemes d'identificació:

  • Certificat electrònic

Signatura Digital

Per poder realitzar signatures digitals en entorns que no executen Java, o quan existeixen problemes amb el applet de signatura, és necessari instal·lar l'aplicació Autofirma. Descarregui la versió mes convenient per a vostè:

Certificats digitals admesos

Per a la realització d'alguns tràmits és necessària la utilització de certificats digitals, que aporten una més gran seguretat i fiabilitat als tràmits que mitjançant el mateix es poden realitzar. Els certificats que actualment admet aquest Portal de Serveis Telemàtics són:

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Si no posseeix un certificat digital emès per la Real Casa de la Moneda (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) podrà obtenir-lo aquí, on trobarà les indicacions necessàries per poder realitzar la seva gestió.

Si vostè usa el navegador Firefox i disposa dun certificat digital emès per la FNMT importat en el seu navegador però aquest no detecta dit certificat o obté lerror "Error obtenint la signatura digital de la sol·licitud", comprovi que té el certificat instal·lat correctament així com els certificats de la pròpia *FNMT. Pot descarregar-los aquí.

Si vostè fa servir el navegador Firefox i disposa dun certificat digital emès per la FNMT en targeta criptogràfica però el seu navegador no detecta aquest certificat, necessita descarregar i instal·lar el paquet que proporciona la pròpia FNMT. Pot descarregar-lo {0}.

DNI Electrònic (DNIe)

És possible fer servir en aquest portal DNIe. Per als processos de signatura digital amb DNIe, recomanem l'ús de Firefox, doncs s'han detectat problemes amb Internet Explorer. Per a més informació sobre el DNI Electrònic visiti el seu lloc web: http://www.dnielectronico.es.

Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per lAutoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària {0}.

Agència Catalana de Certificació (CatCert)

Si disposa d'un certificat emès per l'Agència Catalana de Certificació CatCert del tipus CPISR o CPX, o les seves variants amb càrrec CPISRC o CPCX pot fer-los servir en aquest portal. Per obtenir més informació sobre aquests certificats, pot consultar la seva pàgina web: http://www.catcert.es.

AC Camerfirma

En la realització de tràmits on-line també és possible aportar certificats emesos per AC CAMERFIRMA. Per a lobtenció daquest certificat pot trobar la informació necessària aquí.

Validació Calmi Electrònica

Per verificar la validesa dels certificats de la Seu electrònica del Portal del Ciutadà pot vostè utilitzar el servei VALIDE del Ministeri de la Presidència.

En particular, per validar el certificat de seu segueixi les següents instruccions:

  • Una vegada en Valide, premi a "Validar certificats i signatures" i "Validar Certificats Seu".
  • Introdueixi l'adreça del portal del ciutadà.
  • Introdueixi el codi de seguretat.
  • Premi sobre el botó "Validar".